Dlaczego warto mieć zapasową rurkę do laktatora?

Rurka, inaczej zwana drenem, stanowi rodzaj łącznika pomiędzy pompą a butelką. W jej wnętrzu powstaje próżnia gwarantująca prawidłowe funkcjonowanie laktatora. Niekiedy dren wymaga wymiany. Dzieje się tak, kiedy:

– do jego wnętrza dostanie się wilgoć, której obecność uniemożliwia higieniczne odciąganie pokarmu
– ulegnie uszkodzeniu mechanicznemu, takiemu jak pęknięcie lub przerwanie