Porady, ciekawostki,
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

laktator neno - seperacja mediów

100% separacji mediów

Separacja mediów w laktatorze to podstawa. Podstawa zdrowia, higieny i bezpieczeństwa zarówno Mamy, jak i Dziecka. We wszystkich laktatorach Neno barierą, która zapobiega przedostawaniu się mleka do mechanizmu i rurek laktatora jest membrana. Dzięki temu możesz w łatwy sposób dezynfekować tylko te części, które mają styczność z pokarmem.

podwójny laktator camino seperacja mediów przed drenem

Separacja mediów przed drenem

Rurki w laktatorach Neno służą do doprowadzenia powietrza i wytworzenia podciśnienia, które jest konieczne do efektywnego odciągnięcia pokarmu. Rurki NIE MAJĄ kontaktu z pokarmem. Odciągane mleko wędruje z piersi przez lejek i zawór bezpośrednio do butelki.

Separacja mediów zapobiega namnażaniu się bakterii, drobnoustrojów i pleśni na elementach trudnych do sterylizacji.

sytem zamknietty seperacja mediów laktatory neno

System zamknięty

Położenie membrany w laktatorach Neno stanowi szczelną barierę pomiędzy butelką i lejkiem, a rurkami i silnikiem urządzenia. Taka konstrukcja chroni dreny i silnik laktatora przed kontaktem z mlekiem i pozwala zachować higienę i świeżość pokarmu. System zamknięty zastosowano zarówno w pojedynczych, jak i podwójnych laktatorach Neno.

jak często wymieniać elementy laktatora
jak często wymieniać elementy laktatora
jak często wymieniać elementy laktatora

Jak używać laktatora?

Laktator to urządzenie służące do odciągania pokarmu z piersi, ale nie tylko.
Dzięki laktatorowi możesz pobudzić swoje piersi do jeszcze większej produkcji mleka. Sprawdza się on także do masażu obolałych piersi w czasie nawału lub zastoju pokarmu. Jak zatem prawidłowo korzystać z tego urządzenia?

Przed pierwszym użyciem należy wysterylizować wszystkie elementy laktatora z wyłączeniem urządzenia pompującego oraz rurek (o ile dany model laktatora je posiada). Następnie należy złożyć laktator zgodnie z instrukcją. Dopiero teraz urządzenie gotowe jest do użycia.

Korzystanie z laktatora jest bardzo proste. Wystarczy przyłożyć lejek do piersi w taki sposób, aby sutek znajdował się wewnątrz kanału odprowadzającego. Następnie należy przycisnąć lejek wraz ze złączem do piersi, przytrzymując biust dłońmi, aby doszło do zassania. W dalszej kolejności wystarczy uruchomić urządzenie i wybrać odpowiedni tryb pracy.

Laktatory Neno działają w dwóch oraz w trzech trybach w zależności od modelu.

Pierwszy tryb — stymulacji — ma za zadanie pobudzić pierś do produkcji mleka. Po 2 minutach urządzenie automatycznie przełączy się w fazę aktywnego poboru pokarmu. Zmiany trybu można dokonać również manualnie w dowolnym momencie. Trzecia faza — tzw. mieszana — łączy w sobie elementy dwóch pierwszych i ma za zadanie pomóc opróżnić pierś, a w konsekwencji pobudzić gruczoły mleczne do jeszcze większej pracy. Doskonale sprawdza się przy niedoborach mleka

Jak wysterylizować laktator?

Właściwa higiena stanowi podstawę bezpieczeństwa i zdrowia Twojego maluszka. Dlatego tak ważne jest, aby odpowiednio zadbać o laktator i butelki do karmienia. Jak zatem prawidłowo wysterylizować laktator?

W pierwszej kolejności należy wyraźnie odróżnić proces mycia od sterylizacji, które spełniają odmienne funkcje. Mycie wiąże się z powierzchniowym usunięciem zanieczyszczeń, podczas gdy sterylizacja jest procesem mającym na celu zabicie drobnoustrojów, dlatego też odbywa się we wrzątku.

Aby wysterylizować laktator, należy umieścić wszystkie elementy podlegające odkażeniu (tj. lejek, zaworek, membrana, butelka, smoczek) w garnku z wodą w taki sposób, aby poszczególne komponenty były w całości przykryte wodą.

Następnie należy doprowadzić wodę do wrzenia i sterylizować zanurzone części przez 10 minut. Po zakończonym procesie, elementy należy pozostawić do samodzielnego wyschnięcia.

Do sterylizacji można wykorzystać również specjalnie stworzone do tego produkty — np. Neno Vita 5 w 1 Sterylizator i podgrzewacz do butelek. Jeśli korzystamy z laktatora regularnie, należy sterylizować jego elementy raz dziennie. W przypadku sporadycznego używania rekomendujemy sterylizacje po każdym użyciu.

Jak czyścić laktator?

W pierwszej kolejności należy odłączyć wszystkie elementy laktatora. Następnie należy przepłukać odłączone uprzednio części pod bieżącą wodą, aby pozbyć się resztek pokarmu i mlecznego osadu. Kolejnym krokiem jest namoczenie produktów przez minimum 5 minut w ciepłej wodzie z mydłem. Na koniec należy przepłukać je pod bieżącą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

Urządzenie pompujące należy czyścić wilgotną ściereczką. Nie wolno moczyć pompy, gdyż będzie skutkować to uszkodzeniem laktatora.