Porady, ciekawostki,
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

laktator neno - seperacja mediów

100% separacji mediów

Separacja mediów w laktatorze to podstawa. Podstawa zdrowia, higieny i bezpieczeństwa zarówno Mamy, jak i Dziecka. We wszystkich laktatorach Neno barierą, która zapobiega przedostawaniu się mleka do mechanizmu i rurek laktatora jest membrana. Dzięki temu możesz w łatwy sposób dezynfekować tylko te części, które mają styczność z pokarmem.

podwójny laktator camino seperacja mediów przed drenem

Separacja mediów przed drenem

Rurki w laktatorach Neno służą do doprowadzenia powietrza i wytworzenia podciśnienia, które jest konieczne do efektywnego odciągnięcia pokarmu. Rurki NIE MAJĄ kontaktu z pokarmem. Odciągane mleko wędruje z piersi przez lejek i zawór bezpośrednio do butelki.

Separacja mediów zapobiega namnażaniu się bakterii, drobnoustrojów i pleśni na elementach trudnych do sterylizacji.

sytem zamknietty seperacja mediów laktatory neno

System zamknięty

Położenie membrany w laktatorach Neno stanowi szczelną barierę pomiędzy butelką i lejkiem, a rurkami i silnikiem urządzenia. Taka konstrukcja chroni dreny i silnik laktatora przed kontaktem z mlekiem i pozwala zachować higienę i świeżość pokarmu. System zamknięty zastosowano zarówno w pojedynczych, jak i podwójnych laktatorach Neno.

Jak korzystać z laktatora Neno

W pierwszej kolejności należy odłączyć wszystkie elementy laktatora. Następnie należy przepłukać odłączone uprzednio części pod bieżącą wodą, aby pozbyć się resztek pokarmu i mlecznego osadu.

Jak korzystać z laktatora Neno

Kolejnym krokiem jest namoczenie produktów przez minimum 5 minut w ciepłej wodzie z mydłem.

Jak korzystać z laktatora Neno

Na koniec należy przepłukać je pod bieżącą wodą i pozostawić do wyschnięcia.
Urządzenie pompujące należy czyścić wilgotną ściereczką. Nie wolno moczyć pompy, gdyż będzie skutkować to uszkodzeniem laktatora.

Jak korzystać z laktatora Neno

Laktator to urządzenie służące do odciągania pokarmu z piersi, ale nie tylko. Dzięki laktatorowi możesz pobudzić swoje piersi do jeszcze większej produkcji mleka. Sprawdza się on także do masażu obolałych piersi w czasie nawału lub zastoju pokarmu. Jak zatem prawidłowo korzystać z tego urządzenia? Przed pierwszym użyciem należy wysterylizować wszystkie elementy laktatora z wyłączeniem urządzenia pompującego oraz rurek (o ile dany model laktatora je posiada). Następnie należy złożyć laktator zgodnie z instrukcją. Dopiero teraz urządzenie gotowe jest do użycia.

Jak korzystać z laktatora Neno

Korzystanie z laktatora jest bardzo proste. Wystarczy przyłożyć lejek do piersi w taki sposób, aby sutek znajdował się wewnątrz kanału odprowadzającego. Następnie należy przycisnąć lejek wraz ze złączem do piersi, przytrzymując biust dłońmi, aby doszło do zassania. W dalszej kolejności wystarczy uruchomić urządzenie i wybrać odpowiedni tryb pracy.

Jak korzystać z laktatora Neno

Laktatory Neno działają w dwóch oraz w trzech trybach w zależności od modelu.
Pierwszy tryb — stymulacji — ma za zadanie pobudzić pierś do produkcji mleka. Po 2 minutach urządzenie automatycznie przełączy się w fazę aktywnego poboru pokarmu. Zmiany trybu można dokonać również manualnie w dowolnym momencie. Trzecia faza — tzw. mieszana — łączy w sobie elementy dwóch pierwszych i ma za zadanie pomóc opróżnić pierś, a w konsekwencji pobudzić gruczoły mleczne do jeszcze większej pracy. Doskonale sprawdza się przy niedoborach mleka.

jak często wymieniać elementy laktatora
jak często wymieniać elementy laktatora
jak często wymieniać elementy laktatora