laktatory rekomenowane przez Polskie Towarzystwo Położnych

Mamy zaszczyt ogłosić: laktatory Neno otrzymały oficjalną rekomendację Polskiego Towarzystwa Położnych. To dowód na to, że nasze produkty są docenianie nie tylko wśród kobiet karmiących piersią, ale znajdują uznanie także w środowisku eksperckim.

To nie pierwsza tego typu rekomendacja w środowisku medycznym. Z początkiem stycznia, Anna Bulczak z portalu „Zaufaj Położnej” objęła patronatem nasze produkty. To dla nas wielki zaszczyt i motywacja do dalszej pracy.

Co daje rekomendacja środowiska położniczego?

To przede wszystkim dowód na to, że produkty objęte rekomendacją są zgodne z aktualną wiedzą medyczną i bezpieczne dla pacjentek. Laktatory Neno stanowią odpowiedź na najczęściej spotykane problemy laktacyjne. Mechanizmy zastosowane w produktach Neno — chociażby w postaci trzeciej fazy odciągania pokarmu, mają za zadanie stymulować piersi do jeszcze większej produkcji mleka. Trzecia faza odciągania w laktatorach marki Neno łączy w sobie elementy fazy stymulacji, jak i fazy aktywnego poboru pokarmu. Wprowadzone rozwiązanie wiernie naśladuje naturalny wzorzec ssania niemowlaka, dzięki czemu gruczoły pobudzane są do jeszcze większej pracy.

Dodatkowo, w laktatorach Neno wykorzystano 100-procentową separację mediów, która zapewnia pełną higienę i bezpieczeństwo. Położenie membrany w laktatorach Neno stanowi szczelną barierę pomiędzy butelką i lejkiem, a rurkami i silnikiem urządzenia. Taka konstrukcja chroni dreny i silnik laktatora przed kontaktem z mlekiem i pozwala zachować higienę i świeżość pokarmu. System zamknięty zastosowano zarówno w pojedynczych, jak i podwójnych laktatorach Neno.

Polskie Towarzystwo Położnych to stowarzyszenie skupiające położne z całej Polski, którego zadaniem jest m.in. podnoszenie poziomu jakości opieki położniczej, a także współuczestniczenie w tworzeniu programów zdrowotnych w opiece nad kobietą i rodziną. Stowarzyszenie organizuje szereg kampanii edukacyjnych i podobnie jak marka Neno — wspiera naturalne karmienie piersią. Jesteśmy dumni z udzielonej rekomendacji i dziękujemy za zaufanie.